HSBC滙豐調整網絡 紅街市分行結業及新設氹仔星皓廣場分行

澳門HSBC滙豐銀行宣佈,位於澳門高士德大馬路122-124號嘅紅街市分行將於2020年6月26日(星期五)服務時間過後停止營業。

而旗下首間位於氹仔嘅分行-濠尚分行將於2020年6月29日(星期一)起正式投入服務,新分行嘅地址係 : 氹仔濠尚星皓廣場Nova Mall地下G28號舖。

新分行嘅營業時間亦較原有紅街市分行及南灣總行有分別,開門時間及關門時間均順延1個鐘,營業時間係星期一至五1000 - 1730、星期六、日及澳門銀行假期休息。

今次網絡調整後,滙豐維持喺澳門有2間分行,分別為南灣總行及濠尚分行。
  • 南灣總行(附設卓越理財中心)
地址 : 澳門南灣大馬路639號
營業時間 : 星期一至五0900 - 1630、星期六、日及澳門銀行假期休息
地址 : 氹仔濠尚星皓廣場Nova Mall地下G28號舖
營業時間 : 星期一至五1000 - 1730、星期六、日及澳門銀行假期休息


資料來源 : 香港上海滙豐銀行有限公司(澳門分行)「調整支行網絡」通知
率先Like或Follow我哋Facebook / IG @ at.macao,最新澳門資訊陸續為你送上!

留言